Aquest repositori permet accedir a les imatges que s'analitzen a l'article "Els recursos visuals a l'Art demostrativa de Ramon Llull: impaginació i figures gràfiques" (Llengua & Literatura 32, 2022, pp. 7-25). El treball estudia les eines de què se serveix Ramon Llull a la segona versió del seu sistema, l’Art demostrativa (vers 1283), per aconseguir una transmissió més eficaç de la informació. S’hi observa un desplegament de recursos de caràcter gràfic, cromàtic i d’impaginació d’una extraordinària originalitat, que accentua el que l’autor ja havia dut a terme a l’Ars compendiosa inveniendi veritatem (vers 1274) i resulta un estadi previ al replantejament complet que havia d’operar en l’Ars inventiva veritatis (1290). Es fa palès el dinamisme conceptual i formal que Llull demostra tothora en la seva obra.

 

Els còdexs que es prenen en consideració són:

  1. Milà, Biblioteca Ambrosiana P 198 Sup. (A)
  2. Nikolaus Hospital, Bernkastel-Kues (Kues) 83 (K)
  3. Mainz, Martinus-Bibliothek, Ms. 220h (M)
  4. Venècia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. VI, 200 [2757] (V)

En el següent apartat hom hi trobarà una reconstrucció de les figures de la versió catalana de l'Art demostrativa, avui perdudes en l'únic còdex que l'ha transmès (M): Figures reconstruïdes